En høyere standard for våre ansatte 

Iso og Miljøfyrtårn sertifisering

Vellykket revisjon innen våre ISO sertifikater og Miljøfyrtårn re-sertifisering. 

Ren Service AS jobber kontinuerlig med å gjøre arbeidsplassen for våre ansatte så bra som mulig. Våre ISO sertifikater og Miljøfyrtårn sertifisering har nylig blitt revidert og vi er anbefalt videre sertifisering. 

Vi hadde nylig en vellykket revisjon av våre ISO Sertifikater innen: 

NS – EN ISO 9001 : 2015

NS – EN ISO 14001 : 2015

NS – ISO 45001 : 2018

For å bli sertifisert innen ISO 45001 kreves det at man jobber systematisk med arbeidsmiljø gjennom særskilte styringsprinsipper som går utover nasjonalt lovverk. Dette betyr blant annet at vi har en arbeidsmiljøpolitikk. Vi dokumenterer at vi etterlever og ivaretar krav i lover og forskrifter som gjelder vår bedrift. Vi har også arenaer hvor våre ansatte og deres representanter kan medvirke. Dette gjør at alle kan komme med forslag til utbedringer og nye løsninger kan komme fra våre ansatte. 

Denne standarden er ikke et krav fra lovverket, men noe Ren Service AS har tatt initiativ for å få på plass ettersom det er fordelaktig for våre ansatte, kunder og selskapets drift. 

Sertifiseringen viser at vi oppfyller kravene til å ha trygt arbeidsmiljø, hvor vi forebygger og reduserer jobbrelatert sykdom og skade samt at vi har et ledelsessystem som fremmer dette. 

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Å bli sertifisert innen denne standarden viser at Ren Service AS har et system hvor kvalitet på tjenestene sikres og kundenes tilfredsstillelse settes høyt. 

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Ren Service AS jobber kontinuerlig med å begrense miljøbelastningen bedriften har. Sertifiseringen viser at vi jobber systematisk med dokumentasjon og at vi tar miljøansvar. 

Hva er ISO? 

ISO står for International Organization for Standardization som er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir standarder, hvor Norge er en aktiv deltaker og har ansvaret for mange viktige standardiserings områder i ISO. For å bli sertifisert innen ulike standarder blir bedriften sjekket av et nasjonalt akkreditert sertifiseringsorgan hvert tredje år. Ren Service AS ble revidert i midten av April av av Kiwa Teknologisk Institutt.

Re-sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

I Februar ble vi re-sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift for tre nye år. Vi er stolte over å ha videreført sertifiseringen og satser videre på fortsette med arbeid rundt en grønn og bærekraftig fremtid. 

Miljøfyrtårn sertifisering er tett knyttet opp mot sertifiseringen innen ISO 14001. Vår miljøpolicy med miljømålsettinger setter krav til daglig og fremtidig drift. 

Eksempler på målsettinger i daglig drift: 

Vi dokumenterer vår miljøprestasjon gjennom miljøfyrtårnportalen. Alle faktura sendes på e-post. Vi ønsker å benytte tørre metoder der det er mulig og rentvannssystemer ved fasade/ vinduspuss, dette reduserer kjemiforbruket.  

For våre kunder betyr dette at de kan være trygge på at vi tilfredsstiller økende miljøkrav fra samfunnet innen avfallshåndtering, transport og renholdsmidler.