Fare fra taket – Istapper

Minusgrader og svingninger i temperaturen skaper et miljø hvor istapper kan dannes på tak og takrenner. Dette kan skape farlige situasjoner, men hva kan du gjøre for å sikre ditt bygg mot dette?

Istapper hengende fra tak

Når temperaturen begynner å bevege seg rundt minusgrader er det viktig å passe på at istapper kan danne seg ved takrenner og overheng. Dette er en omfattende jobb å overvåke, men er meget viktig for sikkerheten for folk som ferdes rundt bygget. 

Ren Service AS tilbyr faste driftsavtaler innen overvåking og fjerning av istapper for gårdeiere, næringsbygg, borettslag og sameie.

Store konsekvenser

Om bygg med istapper ikke overvåkes eller istapper ikke blir sett kan følgene være meget uheldig for alle involvert. Å bli truffet av en istapp kan gi livstruende skader. Den enkleste løsningen på dette er å sette hele ansvaret på oss. Vi overvåker og iverksetter tiltak for å unngå farlig nedfall fra tak og renner.

Hva skyldes danning av istapper?

Det er flere faktorer som spiller en rolle når istapper oppstår. En av de er åpenbare er temperatursvingninger, men ulike bygg har ulike tak og noen er mer utsatt for dannelse av is enn andre. Om taket er dårlig isolert eller har utilstrekkelig lufting kan varmen fra innsiden smelte snø som ligger oppå taket. Når dette renner ned til kanten på taket, hvor luften er kaldere, fryses vannet og istapper oppstår. 

Dårlig vedlikehold av takrenner er også en grunn til at istapper oppstår. Er takrennene blitt tett av løv og nedfall kan dette medføre til at vann ikke renner der det skal. Dette kan føre til at istapper oppstår på enden av taket. 

Hvordan foregår istappfjerning?

Om et bygg har fått istapper som må fjernes og er en fare for forbipasserende er første tiltak å sette opp varselskilt for rasfare. Etter dette har blitt gjort må is/snø fjernes innen 7 dager. Dette gjør vi så fort som mulig. Enten om det er gjennom å benytte lift eller stige for å få tilgang til istappene. 

Vi tilbyr også snørydding og strøing av veier, fortau og tak. 

Ren Service AS er en totalleverandør av bærekraftige servicetjenester innen renhold, eiendomsservice og fasade. Ta kontakt i dag og vær føre var med sikkerheten rundt ditt bygg i vinter.