Investerer med kompetanseløft

Vise renholdsarbeider i arbied.

Ren Service AS har siden desember i 2021 implementert en kompetansestandard for sine medarbeidere. Kompetansestandarden gir Yrkeskompetansebevis ved gjennomført kurs. NHO Service og Handel etablerte kompetansestandarden for å åpne opp for at renholdere kan formalisere sin realkompetanse fra sin første arbeidsdag.

– Vi er opptatt av å gjøre renhold til et spennende og morsomt fag. Da vi hørte om NHO SHs satsning på et Kompetanseløft var dette noe vi selvfølgelig ønsket å ta del i. Satsingen er en verdifull investering, både for bedriften og for den enkelte medarbeider, sier daglig leder Thorkild Henningsen i Ren Service AS.

Satser på at 9 av 10 når kompetansemålet. 

I Ren Service AS investeres det i ansatte og det er satt som mål at minst 9 av 10 renholdere skal gjennomføre kurset og få Yrkeskompetansebevis. Kursene har blitt obligatoriske og integrert i oppstarten til nye medarbeidere. 

 

Opplæringsportal forklaring

Sikrer kompetanse og kvalitet

Ved at alle ansatte gjennomfører kompetansestandarden øker Ren Service AS  ikke bare kompetansenivået, men også kvalitetssikringen blir bedre. Dette gjør at vi vil møte våre kunder sine krav og behov så godt som mulig gjennom våre tjenester.

Gir mulighet til å formalisere kompetanse

For å kunne starte på kompetansestandarden er det ingen krav til tidligere teoretisk eller praktisk kompetanse. Dette gir renholdere mulighet til å formalisere sin kompetanse innen renhold. Opprinnelig trenger man fem års arbeidspraksis eller to år på skole og to år i lære for å ta fagbrev. 

Denne satsingen kan være et skritt på veien mot fagbrev. Kurset gir fagopplæring for Nivå 1 og 2 innen Yrkeskompetanse Renhold og sikres med en test gjennom en portal hos Norsk Test som gir Yrkeskompetansebevis. 

God respons fra ansatte 

Etter lanseringen viste statistikk fra appen at det var mange som kom raskt i gang og at engasjementet var stort rundt det nye kurset. Det er en rekke med medarbeidere som har utviklet seg gjennom kompetansestandarden og har bestått Yrkeskompetanse Renhold. 

Hvordan fungerer kompetansestandarden? 

Nivåene gjennomføres i en app som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. Appen inneholder ulike quiz’er og spill som ivaretar interessen og bidrar til refleksjon, men som også tester og bekrefter kompetansen underveis. 

Nivåene er modulbasert og omhandler tema, innhold og språk som er i tråd med læreplanen. Dette gjør at standarden gir et naturlig grunnlag for videre fagopplæring. 

Nivå 1 Grunnkompetanse Renhold

Denne delen er en introduksjon til renholdsfaget og gir grunnlaget til videre opplæring. Etter gjennomført nivå vil renholderen være i stand til å forstå rutiner, renholdsplaner og kunne bruke riktige kjemikalier og utstyr. Renholderen vil kunne jobbe selvstendig i forhold til rutiner og planer, men også starte opp hos nye kunder eller ny arbeidsgiver. 

Nivå 2 Yrkeskompetanse Renhold

Denne delen er en mer faglig fordypning med fokus på overflater, kjemikalier og materialer men også rundt renholdsbehov og avvik. Kommunikasjon med kunder, leder og medarbeidere står også sentralt. Dette gjør renholderen bedre i stand til å gjøre egne vurderinger innen kvalitet og behov. Noe som vil bidra til bedre dialog med team og leder.

Alle har tatt kurset

Ledelsen og administrasjonsarbeidere har også tatt kurset. Dette er et valg som ble gjort internt i for å gi organisasjonen en bedre forståelse og kunnskap om den utøvende siden av bedriften. Dette ble en “snakkis” om hvem som har slått hvem blant ansatte ettersom ledere og administrasjonsarbeidere kom opp i resultatlistene på quizer og konkurranseelementene i kursene.

Ekstern sertifisering

Kompetansestandarden sikres med en ekstern test gjennom en portal hos Norsk Test som gir Yrkeskompetansebevis. Alt skjer over nett og kursdeltaker kan gjøre dette enten på pc, nettbrett eller gjennom mobilen. Yrkeskompetansebeviset vil være tilgjengelig for renholder i portalen i all fremtid, uansett arbeidsplass. 

En viktig investering 

Å få opp kompetansen og gi våre renholdere mulighet til å ta Yrkeskompetansebevis er viktig for å opprettholde kunnskapen og sikre gode medarbeidere, men også for at ansatte skal formalisere sin kompetanse.