ISO 9001, 14001 og 45001

Vi kan dokumentere system og kvalitet

Er det en ting vi har hatt mye fokus på i Ren Service AS så er det systemer og rutiner. Derfor er det spesielt gøy at når vi først skal få andre til å vurdere hvor gode vi er, så klarer vi 3 sertifiseringer på en gang

ISO 9001 viser at vi har god standard og gode rutiner for kvalitetsstyring og ledelse. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer feil før de oppstår.

ISO 14001 viser at vi innfrir den internasjonale standarden for miljøstyring og en strukturert målsetting for miljøutfordringene.

ISO 45001 viser at vi har gode rutiner og et ledelsessystem. Det gjør at vi kan håndtere arbeidsmiljørisikoer og forbedre virkningen av arbeidsmiljøarbeidet ved å utvikle og implementere policy, mål og arbeidsrutiner.

3 sertifiseringer viser at vi har fokus på kvalitet. Kontakt oss på 22 06 06 00 eller post@renservice.no og gi oss tilliten til å vise deg hvordan det også vil være positivt for deg og din bedrift.