Økt fokus på trygt renhold

Bør tas ofte: Desinfeksjon av kontaktpunkter er et viktig tiltak for å begrense smittespredning.

Smitten i befolkningen er på vei opp og det ser ut som nye varianter av Covid vil spre seg rundt i Norge gjennom vinteren. Men hva betyr dette for din bedrift?

Gjennom å se på anbefalingene fra FHI er det ikke noen påbud eller krav til smittevernfaglig drift. Dette kan selvfølgelig endre seg, men betydningen av trygt smittevernfaglig renhold vil bli mer viktig i månedene fremover.

Slik dagens anbefalinger ligger er du oppfordret til å holde deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.

Under pandemien endret Ren Service en rekke renholds prosesser hos sine kunder for å begrense smitte. Dette førte til at vi utførte desinfisering under renholdet og tok kontaktpunkter oftere. Slik pandemien utvikler seg nå ser det ut som vi må tilbake til disse rutinene for våre kunder.

Covid viruset kan overleve opp til 3 dager på overflater som plast eller rustfritt stål. Dette betyr i teorien at en ansatt kan bli smittet opptil 3 dager etter et håndtak har blitt tatt på av en smittet person. Dette høres kanskje skremmende ut, men slike faktorer må tas i beregning når det skal besluttes om renholdet skal trappes opp i forhold til det som gjøres daglig. 

Våre renholdere er meget rutinerte innen smittevernsfaglig renhold og tar alle forhåndsregler når det kommer til å utføre presist og effektivt smitte begrensende renhold.

Hvilke verktøy tas i bruk for å begrense smitte?

Utenom desinfisering av kontaktoverflater med alkoholer eller andre tensider benytter vi en metode som heter fogging. Fogging er en av de mest effektive metodene for å begrense spredning av alle typer virus. Fogge maskinen sender ut en tåke av desinfeksjonsmiddel i rommet. Denne metoden er meget enkel og effektiv å ta i bruk for å desinfisere steder som er vanskelige å nå. I løpet av 90 sekunder kan et område på 100 m2 bli desinfisert.

Tiltak

Om det har oppstått smitte på kontoret, hva bør gjøres da? Hos arbeidsgiver ligger mye av ansvaret for forhold på arbeidsplassen. Et tiltak som kan umiddelbart iverksettes er en desinfeksjon av lokalene. 

Tiltak du kan iverksette er: 

Å legge til rette for hjemmekontor 

Skjerme ansatte som er utsatt for alvorlig sykdom 

Ha faste plasser 

Ha håndsprit tilgjengelig 

Øke hyppigheten på renhold

Trenger du nye renholdsrutiner på kontoret eller i lokalene til bedriften? Ta kontakt med oss i Ren Service AS, vi hjelper deg med alt innen renhold.