Miljø og samfunnsansvar

I tillegg til å være en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift er vi også kontrollmedlem av Grønn Punkt Norge.

Se retningslinjer for Ren Service AS sitt arbeid med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her.

NS-EN ISO 14001

Vi har valgt NS-EN ISO 14001:2015 ledelsessystem for miljø. Dette for at balanse mellom miljø, samfunn og økonomi anses som avgjørende for å kunne dekke nåtidens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners evne til å dekke sine behov. Målet om bærekraftig utvikling oppnås ved å balansere disse tre bærekraftsøylene. Dette har ført til at vi har utviklet en systematisk tilnærming til miljøforvaltning ved å implementere ledelsessystemer for miljø med formål om å bidra til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet.

I tillegg til å være en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift er vi også kontrollmedlem av Grønn Punkt Norge.

Mål

Målet vårt er å bygge suksess på lang sikt og skape muligheter for å bidra til bærekraftig utvikling ved å:

  • Beskytte miljøet ved å forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning
  • Dempe de potensielt uheldige virkningene av miljøforhold på virksomheten
  • Hjelpe vår virksomhet til å overholde forpliktelser
  • Oppnå bedre miljøprestasjon
  • Styre eller påvirke måten virksomhetens tjenester blir utformet, produsert og avhendet på ved å bruke et livsløpsperspektiv som kan hindre at miljøpåvirkning utilsiktet forskyves til andre stadier i livsløpet
  • Få økonomiske og driftsmessige fordeler som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker vår markedsposisjon
  • Kommunisere miljøinformasjon


Etterlevelse av disse sertifiseringene er imidlertid ikke i seg selv noen garanti for at det ikke oppstår optimale miljøresultater. Men ved å bruke repeterende prosessen PUKK prinsippene som er Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger, så oppnår vi kontinuerlig forbedringer.

Grønt alternativ

Ren Service AS har de senere år spesialisert seg på renhold som tar hensyn til miljøet, og satte seg som mål å redusere vår bruk av kjemikalier i renholdet med inntil 15%. I løpet av 2012 nådde vi dette målet i forbindelse med at vi også ble Miljøfyrtårn sertifisert. I 2015 nådde vi enda en milepæl hvor alt kjemi som blir brukt til fast renhold er Svanemerket eller ECO sertifisert. Desember 2018 er vi igjen resertifisert for 3 nye år og vi er stolte over at våre helt konkrete klima- og miljøbidrag viser at miljøarbeid gir resultater.

Det viser seg stadig at det kan være svært lønnsomt å iverksette miljøtiltak! Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vår virksomhet oppfyller alle kravene og gjennomfører stadig tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det fremste og viktigste fortrinnet er selvfølgelig miljøaspektet. Ved å redusere vårt kjemiforbruk bidrar vi til å begrense forurensning i vår natur, men miljøstyring handler også om å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet.

Vi har derfor som målsetning å bytte ut 50 % våre dieselbiler til EL-biler innen 2025. Vi oppfordre alle våre samarbeidspartnerer til å ta hensyn til miljøet, ved å ikke overemblallering og ved å bruke miljøvennlig kjemi.

Vil du høre hvordan vi kan hjelpe deg?

Ring oss på 22 06 06 00 eller send oss en e-post på post@renservice.no, så tar vi en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for deg!