Pilotprosjektet Parallell

Vi utførte renholdet på Parallell

Vi har vært med Skanska hele veien til overlevering av prosjektet Parallell, prosjektet er en pilotordning fra regjeringen «Den digitale fagarbeider». Vi har levert løpende byggrenhold i henhold til Rent Tørt Bygg og dets kvalitetsnivåer, dette slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er forsvarlig ivaretatt i hele deres byggeprosess.

Her kan du lese mer om prosjektet som fikk besøk av Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.