Rammeavtale med Eiendoms- og Byfornyingsetaten hos Oslo Kommune

Vi har nå inngått rammeavtale for vaktmestertjenester med Oslo Kommune. Denne avtalen innebærer drift- og vaktmesteroppdrag, samt sørge for vedlikehold av utomhus arealer. Vi er stolte av tilliten som Oslo Kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har vist oss. EBY er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen.