Renhold under byggeprosessen

Byggeplass

Byggeprosjekt er utsatt for utallige forurensninger fra arbeidet som foregår. For oppnå et godt arbeidsmiljø under byggeprosessen og et godt innemiljø i bygget ved ferdigstillelse står byggrenhold sentralt.

Alle som har vært på en byggeplass vet at det er mye smuss, støv, rot og forurensninger i luften. Dette går ut over arbeiderne på arbeidsplassen. Om renholdet ikke opprettholdes kan det også gå ut over bygget når det er ferdigstilt. Fukt trenger inn i bygget under oppføringen, noe som kan føre til mugg, sopp og bakterievekst om ikke overflatene blir renholdt.

Å følge reglene rundt renhold er derfor essensielt under oppføringen av bygg. Derfor bør renhold utføres i ulike faser av prosjektet slik at arbeidsforholdene er tilstrekkelige for arbeiderne.

I følge byggteknisk forskrift §13-16 “Overflater i rom, kanaler og lignende skal være rengjort før bygningen tas i bruk. Overflatene skal være frie for synlig støv og fett.” Denne forskriften opplyser om hva et nybygg skal kunne skilte med for at det skal være lovlig i Norge. Dette betyr at byggherren må etterse at bygget blir rengjort i henhold til relevante forskrifter, som for eksempel byggteknisk forskrift, før bygget kan tas i bruk.

Å bruke et rengjøringsfirma som har erfaring innen byggrenhold, som utfører renhold i henhold til NS-INSTA 800 og Rent Tørt Bygg (RTB) vil bygget bli rengjort og kvalitetssikret.

Norsk Standard – INSTA 800

NS – INSTA 800 et viktig system for å bedømme og fastsette renholdskvalitet for alle renholdsbyrå og andre som leverer renholdstjenester. Standarden viser hvordan kvalitetsnivåene skal være etter renhold har blitt utført, hvordan ulike rom skal grupperes innen kvalitetsprofiler og hvordan kvaliteten på renholdet skal måles.

Rent Tørt Bygg 

RTB er en filosofi som blir brukt som et begrep innen byggenæringen. RTB har gjort at det har blitt et økt fokus på systematisk renhold under byggeprosessen. Målet er enkelt, å oppnå et godt inneklima i ferdige bygg og opprettholde et godt inneklima for arbeiderne under byggeprosessen.

Støvsuging av byggeplass

RTB-filosofiens mål

  • Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helserisiko.
  • Forurensning og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimae
    t i det ferdige bygget.
  • Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader.

Ren Service tilbyr byggrenhold fra start til slutt i byggeprosessen. Vi kan i tillegg tilby en riggman/servicemedarbeider som står til disposisjon for entreprenør.

Vi leverer byggrengjøring i henhold til dagens standarder innen NS-INSTA 800 og etter Rent Tørt Bygg prinsippet. Dette krever fagkunnskap og derfor er våre ledere personsertifisert innen NS-INSTA 800.

Ta kontakt i dag.