Tilbake til kontoret!

Bilde av renholder som vasker overflate.
Rengjøring er viktig innen daglig drift av kontorer, virksomheter og lokaler.

Rengjøring har alltid vært viktig for å opprettholde drift og holde lokaler hygienisk. Etter at pandemien brøt ut har det blitt enda mer viktig med korrekt og hyppig renhold for å begrense eventuell smittespredning. 

Tilbake til normalen

Fra lørdag den 12. februar ble nesten alle tiltak fra regjeringen fjernet. Ett av tiltakene som opphørte var påbudet om hjemmekontor og krav til smittevernfaglig drift etter Covid-19-forskriften. Dette åpner opp for at flere kan jobbe på kontor. Noe som gjør at rengjøring blir spesielt viktig i tiden fremover ettersom disse arbeidsplassene kan bli arenaer hvor viruset kan spre seg. 

Dette gjorde altså at virksomheter skal tilbake til vanlig drift etter forskriften om miljørettet helsevern. 

Ansvaret hos arbeidsgiver

Selv om samfunnet har åpnet opp, tiltak er opphevet og vi går mot en mer normal hverdag skal ikke smittevern glemmes helt. Det er fortsatt en risiko og det må planlegges tiltak som iverksettes om det oppstår smitte på kontoret. Arbeidstilsynet har en liste med relevante tiltak som kan iverksettes for å unngå smitte.  Eksempler på tiltak er: 

  • Å legge til rette for hjemmekontor
  • Skjerme ansatte som er i risikosonen. 
  • Ha faste plasser i åpne landskap. 

Les mer om forebyggende smittetiltak fra Arbeidstilsynet her.

Rådene fra FHI sier at det ikke er grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av omgivelsene for å reduserer smitterisiko. Dette betyr at hyppig desinfeksjon er ikke er anbefalt, men dette kan vurderes basert på risikoen for smitte i kontorlokaler. Har en ansatt vært på kontoret og vært smittet, er desinfeksjon av lokalene et tiltak som kan iverksettes. 

Smittebegrensing med desinfisering  

Ren Service AS har under pandemien endret prosesser rundt rengjøring ettersom kunder har blitt mer opptatt av hvordan smitte oppstår og spres. Dette har ført til mer hyppig rengjøring av kontaktpunkter.  

Fogging av lokaler for å desinfisere.
Fogging er et godt verktøy for desinfisering av lokaler.

Fogging har blitt mer brukt enn før. Dette er en metode som er meget effektiv til å desinfisere horisontale overflater, krinker og kroker som er lett å overse og vanskelige å nå. Denne metoden fungerer også på vertikale overflater, men er ikke like effektiv ettersom gravitasjonen trekker desinfeksjonen nedover. 

Hvordan foregår fogging? 

Fogging er litt som begrepet sier, en tåkemaskin sender desinfeksjonsmiddel ut i luften som skaper en tåke i rommet. Dette dreper alt av bakterier og virus som ligger på overflater. Dette er desidert den beste metoden å ta i bruk. Dette gjøres i tillegg til vanlig rengjøring. 

Overflater og berøringspunkter

Berøringspunkter bør desinfiseres daglig. Dette gjelder da overflater som flere er i kontakt med i løpet av arbeidsdagen. For eksempel: kaffemaskin, dørhåndtak, felles toaletter osv. 

Hvor lenge kan viruset overleve på en overflate? 

Renholder som vasker kontaktoverflate.
Vask av bord på møterom er en vanlig overflate som er en kontaktoverflate.

I følge en rekke studier og lab forsøk er SARS-CoV-2 i stand til å overleve på overflater som plast eller rustfritt stål opp til 3 døgn. Dette betyr at viruset kan smitte gjennom overflater som berøres av flere mennesker. 

Desinfisering dreper viruset

Coronaviruset har en hinne som består av fett og proteiner, dette betyr at viruset inaktiveres ved bruk av alkoholer eller tensider, som finnes i rengjøringsmidler. 

Trenger du nye renholdsrutiner på kontoret eller i lokalene til bedriften? Ta kontakt med oss i Ren Service AS, vi hjelper deg med alt innen renhold.