Dokumentasjon av ventilasjon, lys og varme

Ren Service AS ajourfører brannbok, har lang erfaring med FDV-dokumentasjon og utfører internkontroll. I tillegg kontrollerer vi VVS-anlegg.

Tjenester innen drifting av tekniske anlegg:

  • Ventilasjonsanlegg
  • Kjøleaggregater
  • Fyranlegg
  • Heiser
  • El-anlegg
  • Lyskilder