Håndverkertjenester i Oslo og Viken/Akershus – Elektriker, rørlegger og låsesmed

Overlat jobben og organiseringen til oss. Vi har meget gode avtaler med underleverandører, dersom du skulle ha behov for håndverkertjenester som elektriker, rørlegger eller låsesmed.

Gi oss beskjed, så håndterer vi all kommunikasjon og oppfølging slik at oppdraget blir ivaretatt på en profesjonell og effektiv måte.

Fyll inn din informasjon og velg kundetype. Vi ringer deg opp fortest mulig!

Asfaltreparasjon

Har du et irriterende hull i fortauet, garasjen eller andre steder, så reparerer vi dette for en hyggelig pris. Vi har spesialisert oss på å utføre mindre utbedringer av asfalt. Dette utføres med kald eller varm asfalt, alt etter behov.

Oppmerking av parkeringsplasser

Ren Service AS utfører oppmerking av parkeringsplasser i garasjer og på parkeringsplasser. Området blir naturligvis feiet og grundig rengjort før vi starter oppmerkingen, slik at den sitter best mulig.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvilke tjenester vi kan hjelpe deg med.

Våre håndverkertjenester inkluderer blant annet

  • Maling av vegger og tak
  • Montering av dører og vinduer
  • Installering og bytting av låser
  • Montering av elektriske installasjoner
  • Feilsøking og reparering av feil i elektriske anlegg
  • Reparering, tilpassing og installering av sanitær- og varmeanlegg (VVS)