Istappfjerning

Vi kan tilby fjerning av istapper både med lift og med autoriserte industriklatrere. Mange års erfaring med lift gjør at vi jobber raskt og effektivt med fjerning av istapper fra tak.

Fyll inn din informasjon og velg kundetype. Vi ringer deg opp fortest mulig!

Størst på istappfjerning - fra tak i Oslo og Viken/Akershus

Ren Service AS er en av de største i Oslo og Akershus på fjerning av snø og istapper fra tak. Vi tilbyr avtaler hvor vi overvåker gården din og sørger for istappfjerning ved behov for en fast, avtalt pris for hele sesongen.

Vi kan tilby fjerning av istapper både med lift og med autoriserte industriklatrere. Mange års erfaring med lift gjør at vi jobber raskt og effektivt med fjerning av istapper fra tak.

En avtale om istappfjerning for hele vinteren er en billig forsikring!

Se når vi fjerner istapper på Søylegården her

Fjerning av snø og istapper fra tak er gårdeiers ansvar

Dersom du er gårdeier, følger et ansvar for å fjerne snø og istapper fra boligen. Gjennomføres ikke dette kan du få bøter på kr 5.000 hvis taket ditt blir vurdert som farlig.

Ifølge Politivedtektene for Oslo § 4 første ledd:

“Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.”

Istappfjerning med fareforras.no

Fareforras.no er en avdeling under Ren Service AS som gjennom flere år har spesialisert seg på istappfjerning og snøbrøyting. Firmaet eies i sin helhet av Ren Service AS og har over 20 års erfaring med tjenester innen eiendomsdrift. Som eiere er vi med i den daglige driften. Det gjør oss til et solid og ryddig firma.

Ring oss for å forsikre deg mot istapper gjennom hele vintersesongen.