Persiennevask

Forurensning som legger seg på persienner vil etter kort tid føre til korrosjon og slitasjeskader.

Sørg derfor for å få utført regelmessig vask av persienner. Etterfølges dette av impregnering vil levetiden øke betraktelig.

Fyll inn din informasjon og velg kundetype. Vi ringer deg opp fortest mulig!

Ren Service hjelper borettslag i Oslo og omegn med markisevask og rengjøring av persienner.

Kontakt oss, så gir vi deg et godt tilbud på rengjøring, markiserens og regelmessig vedlikehold av persienner og markiser. Vårt tilbud inkluderer impregnering for å sikre det beste resultatet!

Persienne- og markiserens bør utføres regelmessig

Løsningen for å unngå korrosjon og slitasjeskader er å vaske markiser regelmessig. Det er viktig at duken ikke blir innrullet våt da det vil skade den. Dette er en rimelig måte å holde markisene i god stand gjennom mange år. Imidlertid bør man gå varsomt frem da for hardt vanntrykk kan ødelegge glidetrådene. Vi anbefaler derfor ikke bruk av høytrykkspyler.

Ren Service AS vet nøyaktig hvilket vanntrykk som skal til, og ikke minst hvilken temperatur vannet bør holde for optimal rengjøringseffekt.

Rengjøring av persienner og markiserens inngår forøvrig som en del av vårt tilbud rundt fasadevask.

Profesjonell rens av markiser

Det stilles stadig strengere krav til de kjemiske impregneringsmidler som brukes for å beskytte markiser. Pollen, veistøv og sur nedbør sliter også på  dukens impregnering, og vil etter noen år kunne føre til jordslag. Totalt sett medfører dette kortere levetid på duken.

Jevnlig markisevask er derfor enda viktigere enn tidligere for å unngå å måtte bytte duken ofte.

Spesielt den ytterste halvmeteren med duk, samt kappen, bør derfor vaskes hvert år. Dette for å unngå skader og skjolder. Når skitten først synes er den vanskelig å få bort. Den er sjenerende, og mange tar det dyre steget å erstatte både duk og kappe. Det er derfor en god investering å få utført vask av markiser og persienner jevnlig.

Ta kontakt oss for et uforpliktende tilbud på vask av persienner og markiser.

Kontakt oss dersom du har fått jordslag og andre flekker på dine markiser, eller avtal forebyggende persiennevask før skaden har skjedd. Vi tar primært større oppdrag, da som oftest borettslag.