Renhold sykehus

Ren Service AS har en faglig dyktig stab av renholdere. De har hatt god opplæring i metodikk og prinsipper for hygiene renhold.

Fyll inn din informasjon og velg kundetype. Vi ringer deg opp fortest mulig!

Renhold på sykehus forebygger sykdommer

Godt sykehusrenhold er utrolig viktig da sykehuset har mange pasienter med forskjellige tilstander. Renhold på sykehus skal bidra til redusert risiko for smittespredning for de som er mer utsatte for dårlig renhold. Dette kan for eksempel være astmatikere og allergikere, men det skal også beskytte personalet i det daglige arbeidet. Uansett er den viktigste faktoren søl av humant biologisk materiale.

Ren Service AS har en faglig dyktig stab av renholdere. De har hatt god opplæring i metodikk og prinsipper for hygiene renhold. Vi forholder oss til NS-INSTA 800:2018 standarden når vi utfører våre tjenester og det med effektivt renhold. Flere av våre renholdere har fagbrev, og vi sørger for at alle våre renholdere utfører arbeidet med fagmessig høy standard.

Vi tilbyr alltid førsteklasses service og vil gi en kundeopplevelse som er både smidig og vil føles tett på. Vi kjennetegnes for vår evne til å tilpasse oss systemene til hver enkelt kunde og situasjon. Med vår gjennomføringskraft kan du være trygg på at dine mål blir nådd.

Hva er NS-INSTA 800:2018?

NS-INSTA 800:2018 er en nordisk bransjestandard for kvalitet og et målesystem for denne. Standarden tar sikte på å gjøre det enklere å kjøpe renhold og måle kvaliteten på renholdet. Standarden er utviklet i et samarbeid mellom en rekke renholdsbedrifter, fagforeninger og brukergrupper fra Norge, Sverige og Danmark. NS-INSTA 800:2018 er en velkjent standard for de innen bransjen og er like anvendelig i et sykehus som på et enkelt kontor.

Øk dine hygienetiltak med Lavendel Hygiene!

Lavendel Hygiene en avdeling under Ren Service AS som yter spesialrenhold, desinfeksjon og prinsipper for hygiene renhold. De leverer produkter som skal hjelpe kunder med å opprettholde god hygiene i sine lokaler uansett virksomhet. Produktene er miljøvennlige. Mer informasjon på nettsiden til Lavendel Hygiene.

Hensikten med renhold på sykehus er å:

  • Redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
  • Sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
  • Beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
  • Bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
  • Ivareta inneklima