Ren Service AS er sertifisert leverandør av avfallshåndtering via Miljøfyrtårn

Hjem » Eiendomsservice » Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Trenger dere avfallshåndtering, containerutleie og bortkjøring av søppel for næringsvirksomheter eller privat hushold?

Ren Service AS er sertifisert leverandør av avfallshåndtering via Miljøfyrtårn. Det betyr at ditt avfall blir håndtert på en miljøvennlig måte. Avfall som kan gjenvinnes kjøres til gjenvinningsstasjoner. Miljøskadelig avfall tas hånd om forsvarlig etter forskriftene.

Skreddersydd avfallshåndtering

Dere kan skreddersy en egen løsning for håndtering av avfall, fullstendig tilpasset deres behov, krav og ønsker. Effektivitet og profesjonalitet prioriteres når avfallet håndteres, der målet er å være til minst mulig forstyrrelse.

Vi hjelper deg å finne den beste løsningen ut ifra fraksjoner, mengder, tilgjengelighet, økonomi, hyppighet med mer.

Containerutleie

Som en del av vårt tilbud kan dere leie container. Containerutleie inkluderer:

  • Plassering etter dine ønsker, hvor vi gir råd i forhold til lovlig utplassering
  • Avtale for avfallshåndtering og tømming tilpasses dine behov
  • Forsvarlig bortkjøring til gjenvinning eller annen korrekt håndtering

Dette tilbys både næringsvirksomhet og privatpersoner, og vi tilpasser avtalen etter dine behov. For pris på leie av container – ta kontakt på telefon 22 06 06 00 eller bruk skjema på siden.

Informasjon ved containerutleie

Ved plassering på offentlig eiendom kan kommune kreve deg for gateleie. Hovedsakelig gjelder dette for Oslo.

Er du interessert? Ta kontakt

Send forespørsel om tilbud Se kontaktinformasjon