Som en servicebedrift har Ren Service AS opparbeidet seg nødvendig kompetanse for å løse alle typer serviceoppdrag innen våre fagfelt

Hjem » Om oss

Om oss

Hvorfor velge Ren Service AS?

Som en godkjent servicebedrift har Ren Service AS opparbeidet seg nødvendig kompetanse for å løse alle typer serviceoppdrag innen våre fagfelt.

Historien
Ren Service AS har over 25 års kunnskap og erfaring fra servicebransjen. Vi har all nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner for å løse alle typer oppdrag innen våre fagfelt.

Eierforhold
Ren Service AS er en del av PHM Group – en europeisk leverandør av eiendomstjenester med en omsetning på nærmer 4,6 milliarder kroner.

PHM Group består av lokale selskaper som deler de samme verdiene og motivene: entreprenørskap, pålitelighet og en ansvarlig måte å jobbe på. PHM mener at det eneste som er bedre enn lokal service, er lokal service med store ressurser. Med PHM trenger du ikke velge mellom din velkjente lokale gründer eller en stor nordisk leverandør. Hos oss får du begge deler.

Med egne ansatte
Ren Service AS har egne ansatte som yter høy kvalitet i alle ledd, noe vi får gode tilbakemeldinger på fra kunden som setter tillit og stabilitet i fokus.
Vi har god kompetanse, solid økonomi og stor kapasitet. Dette gjør oss godt kvalifisert til å gjennomføre de oppdrag vi påtar oss.

Informasjon
Ren Service AS jobber hardt for at du som kunde skal være fornøyd med våre tjenester og anbefale oss videre til andre. Vi har i dag ca. 300 ansatte fordelt på 4 avdelinger: renhold, eiendomsservice, trappevask og fasade. I 2023 var omsetningen budsjettert til 150 millioner kroner.

Åpenhetsloven
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven finner du her

Stort eller lokalt? Hvorfor ikke begge.

Vi er en del av PHM Group. PHM er en eiendomsservicegruppe som har som oppgave å ta vare på mennesker ved å ta vare på bomiljøet deres. PHM Group består av de beste lokale selskapene i bransjen med samme verdier og motiver; entreprenørånd og rettferdig og ansvarlig drift. Vi mener at kun lokal service med store ressurser er bedre enn lokal service. Med PHM trenger du ikke tenke på om du skal ansette en kjent lokal eller en stor operatør. Vi får det beste fra begge.

PHM Group

Vår suksess

Ren Service AS har et miljø som avler og tiltrekker bransjens beste fagfolk. Vi besitter kompetente medarbeidere som er blant de ledende innenfor sine felt, og som løpende ajourfører deres viten om nye produkter og metoder.

Vi er også opptatt av å kvalitetssikre alle våre medarbeidere samt våre eksterne leverandører. Dette gjør at våre kunder kan stole på at alt arbeid utføres med en fagmessig høy standard.

Vår Visjon

Ren Service AS skal bli: Norges mest fremtidsrettede serviceleverandør innen Renhold, Eiendomsservice, Gulvbehandling og Fasade.

’’Vi skal være i verdensklasse innen vår bransje. Vi skal alltid kunne måle oss med dem som gjør det best i vår bransje, uansett hvor i verden de er virksomme.’’

Vårt hovedmål og vår visjon er at alle våre kunder og ansatte skal ha en fin dag!

Kommunikasjon
Vi legger stor vekt på god kommunikasjon for at samarbeidet blir best mulig i alle ledd. Derfor skal det være lett å komme i kontakt med ansvarlig leder, uansett om du er kunde eller ansatt.

Oppfølgning
Vi tilbyr service og en kundeopplevelse som er smidig og tett på og ser på dette som vår kjernekompetanse. Derfor sørger vi for kontinuerlig kvalitetssikring underveis. Oppfølging, evaluering og rapportering er en selvfølge for oss.

Systemer
Vi har gode systemer og rutiner, men kjennetegnes først og fremst på vår evne til å tilpasse systemene til hver enkelt kunde og situasjon.

Ren Service AS arbeider aktivt med Helse-Miljø og Sikkerhets aspektet. Denne bevisste satsingen kommer av den erkjennelse at våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Hensikten med dette arbeidet er å utvikle og vedlikeholde internkontrollsystemer som ivaretar våre medarbeidere når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

For å lykkes med ovenstående jobber vi for å ha best mulig samarbeid med kunden og kundens virksomhet. Vi vil alltid tilpasse våre løsninger til dine unike utfordringer. Endrer markedsforholdene seg, endrer vi oss. Vi gir oss ikke før din bedrift, dine kunder og dine ansatte er fornøyd.

Grønt alternativ
Ren Service AS har de senere år spesialisert seg på renhold som tar hensyn til miljøet, og satte seg som mål å redusere vår bruk av kjemikalier i renholdet med inntil 15%. I løpet av 2012 nådde vi dette målet i forbindelse med at vi også ble Miljøfyrtårn sertifisert. I 2015 nådde vi enda en milepæl hvor alt kjemi som blir brukt til fast renhold er Svanemerket eller ECO sertifisert. Desember 2018 er vi igjen resertifisert for 3 nye år og vi er stolte over at våre helt konkrete klima- og miljøbidrag viser at miljøarbeid gir resultater.

Det viser seg stadig at det kan være svært lønnsomt å iverksette miljøtiltak! Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vår virksomhet oppfyller alle kravene og gjennomfører stadig tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det fremste og viktigste fortrinnet er selvfølgelig miljøaspektet. Ved å redusere vårt kjemiforbruk bidrar vi til å begrense forurensning i vår natur, men miljøstyring handler også om å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet. Vi har derfor som målsetning å bytte ut 50 % våre dieselbiler til EL-biler innen 2020. Vi er stolte over at vi pr. 2017  har vi oppnådd at 25% av vår flåte nå er EL-biler.

Miljøfyrtårn logo

Referanser

Les mer

Er du interessert? Ta kontakt

Send forespørsel om tilbud Se kontaktinformasjon