Du får en trygg samarbeidspartner med Ren Service AS

Historien

Ren Service AS forteller om tre selvstendige næringsdrivende som har over 25 års kunnskap og erfaring fra servicebransjen. Ren Service AS har derfor all den nødvendige kompetanse for å løse alle typer serviceoppdrag innen våre fagfelt og gjør oss godt kvalifisert til å gjennomføre de oppdragene vi påtar oss.

Eierforhold

Ren Service AS er 100 % norskeid av Øyvind Mathisen, Espen Johansen og Thorkild Henningsen. Som eiere er de med til å drifte og gjøre Ren Service AS til en solid bedrift.

Med egne ansatte

Ren Service AS har egne ansatte som yter høy kvalitet i alle ledd, noe vi får gode tilbakemeldinger på fra kunden som setter tillit og stabilitet i fokus.

Vi har god kompetanse, solid økonomi og stor kapasitet. Dette gjør oss godt kvalifisert til å gjennomføre de oppdrag vi påtar oss.

Vi har i dag ca. 250 ansatte fordelt på 4 divisjoner

  • Renhold
  • Gulvbehandling
  • Fasade
  • Eiendomsservice


– Les mer om kvalitet i vårt arbeid
– Les mer om Ren Service som Miljøfyrtårn

Kjerneverdiene

Kommunikasjon

Vi legger stor vekt på god kommunikasjon for at samarbeidet blir best mulig i alle ledd. Derfor er det være lett å komme i kontakt med leder, uansett om du er kunde eller ansatt.

Oppfølging

Vi tilbyr service og en kundeopplevelse som er smidig og tett på og ser på dette som vår kjernekompetanse. Vi sørger for kontinuerlig kvalitetssikring underveis. Oppfølging, evaluering og rapportering er en selvfølge for oss.

Systemer

Vi har gode systemer og rutiner, men kjennetegnes først og fremst på vår evne til å tilpasse systemene til hvert enkelt oppdrag og situasjon.

Du fokuserer på din kjerne virksomhet, vi tar av oss resten!

  • VI GJØR HVERDAGEN DIN ENKLERE
  • VI YTER HØY KVALITET I ALLE LEDD


«Vårt mål er hele tiden å jobbe med rasjonelle, miljøvennlige, stabile og kostnadseffektive renholdstjenester, slik at ressursbruk, pris og kvalitet til enhver tid gir det beste totalresultat og oppfyller kvalitetskravene.»

«Vi har grunn til å være stolte av det selskapet har skapt og det som er bygd opp over mange år. Vi må derfor være kompromissløse når det gjelder å etterleve vår personal politikk og handle i overensstemmelse med våre kjerneverdier» sier Daglig leder, Thorkild Henningsen.