Du kan stole på at våre vaktmestere kan hjelpe deg med alt fra vedlikeholdsarbeid og reparasjoner, til drift av bygninger og utearealer

Hjem » Eiendomsservice » Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester

Vi leverer vaktmestertjenester til borettslag, sameier, offentlige bygg, bedrifter og næringseiendom. Du kan stole på at våre vaktmestere kan hjelpe deg med alt fra vedlikeholdsarbeid og reparasjoner, til drift av bygninger og utearealer.

Vaktmestertjenester i Oslo og omegn

Som leverandør av eiendomsdrift inngår vaktmestertjenester som en del av vår virksomhet. Vaktmesterne kan hjelpe bedrifter, næringsbygg, sameier og borettslag med alt fra forefallende oppgaver til mer krevende oppgaver.

Det legges stor vekt på profesjonalitet og presis gjennomføring av alle arbeidsoppgaver, med individuelle løsninger tilpasset deres behov.

I hovedsak tilbyr vaktmestertjenester i Oslo og omegn, men vaktmesterne kan også være tilgjengelig for oppdrag andre steder i Viken.

Benytt gjerne kontaktskjema på denne siden for å høre om våre vaktmestere kan hjelpe der du behøver det, eller ring oss på 22 06 06 00, så vil vi raskt kunne svare på eventuelle spørsmål.

Fleksible vaktmestertjenester

Vi tilbyr vaktmestertjenester med stor fleksibilitet, og har flere avtale-alternativer. Dere bestemmer selv hva som passer best for deres borettslag eller næringsbygg. Hos oss vil dere ha muligheten til å:

 • Leie inn vaktmester på timesbasis
 • Leie vaktmester for en sesong
 • Fast avtale hver uke
 • Én større, frittstående oppgave

På vinterstid kan våre vaktmestertjenester også inkludere brøyting av snø, strøing av veier og fjerning av istapper.

Erfarne vaktmestere med moderne utstyr

Vaktmesterne har lang erfaring og besitter en oppdatert maskinpark. Dette gjør at alle vaktmestertjenester kan utføres på en kostnadseffektiv måte. Vi tilbyr månedlige driftsplaner som gir god oversikt over deres bygningsmasse og hvilke tiltak som bør utføres.

Dette er til stor hjelp når det kommer til vedlikehold og HMS-arbeid. Tidligere og eksisterende oppdragsgivere ser også fordelen ved kun å bruke ett firma til å ta hånd om det meste, som alt fra det daglige renholdet og vask og rens av fasade til sliping av tregulv m.fl..

Å velge Ren Service som leverandør reduserer de administrative prosessene, som ofte kan være tidkrevende ved nye innkjøp og avtaler.

Vaktmestertjenester kan være:

 • Ventilasjon – driftskontroll, regulering samt å holde ventilasjonsrom rent og ryddig.
 • Funksjons og driftskontroll for heiser. Dette inkluderer kontroll av maskinrom, og følge opp og bestille service.
 • Lyskontroll med skift av pærer/armaturer både innendørs og utendørs.
 • Utendørs renhold – Holde fortau, bakgård og inngangspartier rene og ryddige, og snømåking og istappfjerning ved behov.
 • Vedlikehold av grøntanlegg. Dette inkluderer sjekk av bedd, rydde og holde kontroll på busker, fjerne brukne grener etc. Gressklipping kan også utføres ved behov.
 • Avfallshåndtering og søppeltjenester.
 • Driftskontroll og regulering for fyringsanlegg.
 • Kontrollere sanitæranlegg. Dette inkluderer kraner, avløsere og utekraner.
 • Småreparasjoner og andre forefrallende mindre vedlikeholdsarbeider som smøring av dører, låser, justering av dørpumper,etc.
 • Holde arealer ryddige, for eksempel trappeoppganger og rømningsveier.
 • Takkontroll og rens av takrenner.
 • Kontroller av varmtvannsberedere.
 • Vask av søppelcontainere
 • Umiddelbar rapportering av bygningsmessige skader og mangler som blir oppdaget og krever utbedring.

Våre vaktmestere har også beredskapsvakt når man behøver rask hjelp, og vil umiddelbart stå for rapportering av bygningsmessige skader og mangler som blir oppdaget og krever utbedring.

 

Er du interessert? Ta kontakt

Send forespørsel om tilbud Se kontaktinformasjon