Renhold i hele Østlandsområdet

Renhold har utviklet seg fra å være noe «alle» kan, til å bli et eget fagfelt. Riktig renhold er med på å skape et godt inneklima som øker trivselen på arbeidsplassen og reduserer sykefraværet.

Renhold er forebyggende helsearbeid og har direkte betydning for helsen. Nye undersøkelser har skapt en høyere bevissthet om sammenhengen mellom kvaliteten på renholdet og slimhinneirritasjon, astma og allergi.

Ren Service AS er en totalleverandør av renholdstjenester på Østlandet.

Godt renhold minimerer slitasje i bygget

Hensikten med renhold er å fjerne smuss, støv og forurensning fra innemiljøet. Dette er ikke noe man bare utfører av estetiske grunner, men også for å unngå kontakt med, og innånding av, irriterende bakterier, sporer og støv. Godt renhold bidrar også for å minimere slitasjen på bygninger. Det er ikke bare hvor ofte og hvor grundig renholdet utføres som er av betydning. Valg av kjemikalier, metoder og utstyr spiller også i stor grad inn på hvor effektivt renholdet er.

Skreddersydde løsninger

Ren Service AS er en renholdsbedrift som er godkjent av Arbeidstilsynet. Vi har gode systemer og rutiner, men kjennetegnes først og fremst på vår evne til å tilpasse systemene og vår leveranse til hver enkelt kunde og situasjon. For å lykkes med det jobber vi for å være tettest mulig på kunden og kundens virksomhet. Og vi vil alltid skreddersy våre løsninger til dine unike utfordringer. Vi kvalitetssikrer alle våre medarbeidere og våre eksterne leverandører, noe som gjør at våre kunder kan stole på at alt arbeid utføres med en fagmessig høy standard. Vårt mål og vår visjon er at alle våre kunder og ansatte skal ha en fin dag! Og vi er spesielt opptatt av miljøet, og velger derfor kun løsninger som både er allergi- og miljøvennlige.

Kontakt oss om renhold

Ta en telefon til 22 06 06 00 for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med renhold av ditt bygg eller lokale, eller send en epost til post@renservice.no.