Gjør forretninger på nettet jevnt

Hjem » Handling » Flyttemelding

Flyttemelding

Du kan bruke skjemaet til å varsle om endring eller flytting av leiligheten. Ved å gi informasjon kan vi om nødvendig åpne inngangsdøren til hjemmet ditt mot et identitetsdokument. Sørg for at du mottar en takk-bekreftelse for å fylle ut flyttemeldingsskjemaet etter at du har sendt skjemaet og en bekreftelsesmelding til e-posten din.

Flyttemelding

Basisopplysninger


Flyttemeldingen gjelder


Melderens opplysninger


Navnene som skal settes på ytterdøren og trappetavlen


Vi respekterer privatlivet ditt, og vi legger spesielt vekt på vern av personopplysninger og overholder gode rutiner for håndtering av data. Vi tilbyr bygningsvedlikeholdstjenester for borettslag og tar oss av serviceforespørslene fra beboerne i borettslag. I hovedsak opererer borettslaget som registeransvarlig for registeret av beboernes opplysninger som er samlet inn på skjemaer og oppdateres i tjenesten. Vi håndterer personopplysningene i borettslagets register for å tilby bygningsvedlikeholdstjenester på vegne av borettslaget. Du kan få mer informasjon om behandlingen av personopplysninger av husverten eller i personvernerklæringen vår her.