Behov for tjenester du ikke finner på siden? Hør med oss her om vi kan hjelpe dere

Hjem » Handling » Serviceforespørsel

Serviceforespørsel

Her kan dere fylle ut skjema hvis dere er usikre på om vi kan utføre den servicen dere trenger hjelp med. Vi behandler skjemaer på hverdager i vår kontortid. Hvis saken din krever et øyeblikkelig svar, ring vår kundeservice.

Serviceforespørsel

Informasjon om serviceforespørsel


Informasjon til informanten


Vi respekterer privatlivet ditt, og vi legger spesielt vekt på vern av personopplysninger og overholder gode rutiner for håndtering av data. Vi tilbyr bygningsvedlikeholdstjenester for borettslag og tar oss av serviceforespørslene fra beboerne i borettslag. I hovedsak opererer borettslaget som registeransvarlig for registeret av beboernes opplysninger som er samlet inn på skjemaer og oppdateres i tjenesten. Vi håndterer personopplysningene i borettslagets register for å tilby bygningsvedlikeholdstjenester på vegne av borettslaget. Du kan få mer informasjon om behandlingen av personopplysninger av husverten eller i personvernerklæringen vår her.