Avfallshåndtering

Vi sørger for en miljøvennlig håndtering av ditt avfall. Avfall som kan gjenvinnes kjøres til gjenvinningsstasjoner. Miljøskadelig avfall tas hånd om forsvarlig etter forskriftene.

Fyll inn din informasjon og velg kundetype. Vi ringer deg opp fortest mulig!

Hva er avfallshåndtering?

Mennesker produserer store mengder avfall hvert år. Avfallshåndtering handler om å kvitte seg med avfall, og dette bør gjøres på en miljøvennlig måte. Knyttet til dette er det ofte mange spørsmål, som for eksempel: “Hvordan sortere avfall?”, “Hvor skal man kaste farlig avfall?” og så videre. Ren Service tar hånd om dette for deg.

Skreddersydd avfallshåndtering

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for håndtering av avfall. Fullstendig tilpasset våre klienters behov, krav og ønsker. Vi legger stor vekt på effektivitet og profesjonalitet når vi håndterer avfall – målet er at vi skal være til minst mulig forstyrrelse, samt å ikke være i veien.

Ren Service AS hjelper deg å finne den beste løsningen ut ifra fraksjoner, mengder, tilgjengelighet, økonomi, hyppighet med mer.

Vi tilbyr også containerutleie

Som en del av vårt utstrakte tilbud kan vi tilby leie av container. Dette tilbys både næringsvirksomhet og privatpersoner, og vi tilpasser avtalen etter dine behov. For pris på leie av container – ta kontakt på telefon 22 06 06 00 eller bruk skjema på siden

Informasjon ved leie av container

Ved plassering på offentlig eiendom kan kommune kreve deg for gateleie. Hovedsakelig gjelder dette for Oslo.

Containerutleie inkluderer:

  • Plassering etter dine ønsker, hvor vi også kan gi råd i forhold til lovlig utplassering
  • Avtale for avfallshåndtering og tømming tilpasses dine behov
  • Forsvarlig bortkjøring til gjenvinning eller annen korrekt håndtering