Daglig renhold i Oslo, Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)

Vårt mål når vi påtar oss daglig renhold er å oppnå full innsikt og forståelse for de krav og servicebehov dere har i hverdagen.

– Og deretter å levere dette, og enda litt til!

Fyll inn din informasjon og velg kundetype. Vi ringer deg opp fortest mulig!

Hva er er daglig renhold?

Mange tenker kanskje at daglig renhold betyr at det må vaskes hver dag. I noen tilfeller, som for eksempel på sykehus og skoler, er dette nødvendig på grunn av særskilte krav, men for et kontorlokale er ikke dette tilfellet. Det avhenger likevel av hva våre kunder ønsker – vi tilbyr riktig renhold tilpasset din bedrift.

Daglig renhold består blant annet i:

  • Vask og støvtørking av overflater som kontorpulter, dørhåndtak osv.
  • Tømming av søppelkasser
  • Rengjøring av gulv
  • Rengjøring av kjøkken
  • Rengjøring av toaletter og andre sanitære rom
  • Utskifting av sanitærartikler

Hvilken merverdi gir rapportering av daglig renhold?

  • Fører til god kommunikasjon mellom kunde, ansvarlig leder og renholder
  • Graden av tilfredshet hos oppdragsgiver er til enhver tid kjent
  • Dokumenterer kvaliteten på tjenesten som leveres
  • Avdekker avvik og trender slik at korrigerende og forebyggende tiltak kan iverksettes

Hvorfor er daglig renhold viktig?

Daglig renhold er viktig fordi det har stor påvirkning på de som befinner seg i lokalene. Støv samler seg raskt, og dårlig renhold fører til opphopning av støv som rett og slett kan gjøre folk syke. Dårlig renhold gir nemlig også grunnlag for større smittefare. Det påvirker innemiljøet, og funn viser at sykefraværene øker.

Vi har gode rutiner på daglig renhold

Den kunnskapen vi har fått med daglig renhold som bedrift formidles til renholderne våre gjennom tett oppfølging.

Våre oppdragsgivere får faste renholdere som kjenner dine lokaler til å utføre det daglige renholdet.

De vet dermed hvilke kvalitetskrav som må oppfylles og får jobben utført med effektivitet og høy kvalitet.

Motiverende og dyktige servicemedarbeidere er en av våre viktigste suksessfaktorer til å få utført det daglige renholdet. Fordi det er medarbeidernes service-innstilling, deres viten og deres evne til å treffe hurtige beslutninger som er avgjørende for om du som kunde blir tilfreds med vår service.

”Jeg har benyttet Ren Service AS i flere år på legesentre, administrative kontorer og operasjonsstuer. Jeg opplever at renholderne er stabile og eventuelle vikarer er godt oppdatert på interne rutiner og miljøriktig renhold.”

– Birgitta Stabenfeldt, HR/Kvalitetssjef i Best Helse

Miljøvennlig renhold

Ren Service AS er en bedrift spesialisert på renhold som tar hensyn til miljøet. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, og all kjemi som blir brukt er Svanemerket eller ECO sertifisert. Du kan derfor være helt sikker på at vi utfører miljøvennlig renhold for din bedrift.

Kvalitetskontroll av renholdet

Uansett om vi leverer daglig renhold til kontor eller andre typer bygninger, så vil renholdsleder for daglig renhold regelmessig gjennomgå renholdskvaliteten. Renholdsleder fyller ut vårt kvalitetsskjema, og sender en elektronisk kopi sammen med eventuelle kommentarer til både oppdragsgiver og til vår database – der den lagres som dokumentasjon.

Ved avvik på leveransen av kontor renhold eller byggrenhold kan renholdsleder søke for umiddelbar oppretting. Da vil avvik lukkes umiddelbart, samt at det gir mulighet til å veilede renholder på en positiv måte for å unngå gjentagelse.

Ren Service har erfart at uansett hvor gode planer som ligger til grunn, så er vi ikke bedre enn det den lokale medarbeider klarer å utføre og levere. Denne modellen hjelper oss til å kontinuerlig holde både kvalitet og motivasjon oppe. Og dette bekreftes i at vi har ekstremt lavt sykefravær og turnover. Dette gir deg også en forutsigbarhet og trygghet på at byggrenhold eller kontorrenhold blir utført på en tilfredsstillende måte.

Vi er sikre på at vi kan tilby deg gode løsninger på renhold av dine lokaler i alle størrelser.

Kontakt oss om daglig renhold

Ta en telefon til 22 06 06 00 for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med pålitelig, daglig renhold.

Du kan også benytte kontaktskjema, eller sende en epost til post@renservice.no.