Rens av takrenner

Hver høst bør man sørge for en rens av takrenner og nedløpsrør. Man bør gjøre dette om høsten, fordi løv og barnåler som faller av trær ofte blåser opp eller faller ned på taket.

Fyll inn din informasjon og velg kundetype. Vi ringer deg opp fortest mulig!

Når sjekket du takrennene på huset sist?

Hver høst bør man sørge for en rens av takrenner og nedløpsrør. Man bør gjøre dette om høsten, fordi løv og barnåler som faller av trær ofte blåser opp eller faller ned på taket.

Når vannet fra høstregn og snøsmelting ikke kommer ut den veien, finner det andre veier, som for eksempel inn i huset. Som hus- eller bygningseier er det lite ønskelig med lekkasje fra taket, og de færreste forsikringsselskapene vil dekke reparasjonen av slike vannlekkasjer.

Sjekk takrenner minst en gang i året

Det som starter som et lite problem med enkle løsninger kan utvikle seg til et stort problem med alvorlige og dyre konsekvenser. Det er derfor lurt å sjekke takrennene minst en gang i året.

Men å rense takrenner høyt oppe er ikke nødvendigvis enkelt. Du står kanskje nede på bakken og tenker at dette er en kjedelig jobb å gjøre i kaldt og surt høstvær. Arbeid i høyden innebærer også en viss risiko for skader, og kanskje oppstår til og med en forkjølelse.

Så hvorfor ikke overlate rens av takrenner og nedløpsrør til profesjonelle? Det er verdt å betale prisen for en rens av takrenner fremfor de dyre kostnadene som kan dukke opp ved en eventuelle skader som følge av ødelagt takrenne.

Ren Service AS kan foreta en grundig rens av takrenner hver høst. Om det er behov kan vi også utføre vedlikehold gjennom året.

Tette takrenner gir også istapper

Du bør være oppmerksom på at tette takrenner medvirker til at det dannes istapper når vannet ikke kan renne som normalt. Dette kan føre til skader på takrennene og festene grunnet for stor vektbelastning. I tillegg risikerer du at nedløpsrøret sprekker når kulden kommer dersom det er vannansamlinger der.

Det er med andre ord flere gode grunner til å rense takrenner før vinteren kommer.

Er adkomsten til takrennen vanskelig? Vi har utstyret til å få jobben unna for deg både i borettslag, sameier og privat! 

Kontakt oss for rens av takrenner

Ikke vent til takrennene er tette med å kontakte oss. Ring Ren Service AS i dag, så tar vi en befaring av takrenner og nedløp. Da får vi kartlagt situasjonen før vinteren kommer, og hjelper å rense takrenner og nedløpsrør slik at du ikke risikerer vannlekkasje eller fallende istapper.