Effektiv garasjefeiing og vask utføres!

Ren Service AS utfører profesjonell og effektiv rengjøring av garasjeanlegg

Noen tungtveiende grunner til å velge oss er:

  • Erfaring – Vi har utført vasking og tørrfeiing av garasjer gjennom mange år, og har med det opparbeidet solid erfaring
  • Rengjøring av alle typer underlag – Vi vasker og feier små og store arealer med alle typer underlag
  • Du avgjør hyppigheten – Noen kunder ønsker vask/feiing én gang i året, mens andre vil ha besøk av oss så ofte som hver måned
  • Utvendig feiing – Vi tilbyr også feiing av utvendige parkeringsplasser og anlegg

Les mer om garasjefeiing og garasjevask her.

Her kan du også se hvor effektive vi er: