Ekeberg skole, Daglig renhold

Avtale med EkebergEkeberg Skole fasade skole om daglig renhold

Ekeberg skole er en barneskole (1. til 7. trinn) som tilhører Bydel Nordstrand og skolegruppe A. I skoleåret 2015-2016 har skolen 735 elever fordelt på 28 klasser (fire paralleller). Av disse benytter 335 elever seg av tilbudet i Aktivitetsskolen. Skolen har om lag 100 ansatte totalt.

I tilknytning til skolen vår finner du byens flotteste skolegård. Elevene får boltre seg på Ekebergsletta og i skogen, i tillegg til lekeområder med lekestativ og en egen ballbinge. I nærheten ligger det også et lite tjern, Svarta, som de kan besøke. I 2014 sto skolen ferdig utbygd til en 4 parallell skole, og i april 2015 tok skolen i bruk Ekeberg skole Flerbrukshall til kroppsøving.

Skolen er på ca. 6000 kvm og rengjøres iht. NS Insta 800. Ren Service AS takker for tildelingen av avtalen på 4 år fra 1. mars 2016 om daglig renhold.