Fernanda Nissen skole

Fasaden til Fernanda Nissen skoleRen Service AS inngår ny renholdsavtale

I Sandakerveien, med nærhet til Nydalen T-banestasjon finner du Fernanda Nissen barneskole. Skolen vil ha kapasitet til 840 elever og strekke seg over 9750 kvadratmeter.

For å skjerme skolens uteområde er bygningen formet som en L, som vender mot utsiden av veiene i området rundt. Bygget vil gå over tre etasjer med en teglfasade, men med et stort innslag av glass i 1. etasje. Skolen er bygget etter passivhusstandard.

Området i Nydalen har i en historisk sammenheng vært preget av industri- og produksjonsvirksomhet. For å videreføre noe av dette preget har skolen synliggjort arealene for kunst og håndverk og mat og helse, som ligger på gateplan ut mot Sandakerveien. Skolen har i tillegg egne områder for dans og musikk, samt en gymsal med egne garderober. Selve hjemmeområdene for trinnene fordeles over andre og tredje etasje, sammen med arealer for aktivitetsskolen. Den nye skolen vil også ha et eget auditorium.

Ren Service AS takker for tilliten og tildelingen av denne renholdsavtale med oppstart 1. august 2016. Renholdet skal utføres iht. NS Insta 800 og kontrakten er på 4 år.