Kongsskogen videregående skole

Rengjøring av Kongsskogen videregående skole

Kongsskogen videregående skole fasade og nærområde montasje.Kongsskogen videregående skole er en del av Utdanningsetatens tilbud i Oslo. Kongsskogen videregående skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Elevene kan velge mellom to programområder: språk- og samfunnsfaglig og realfaglig. Innenfor disse har skolen et stort utvalg av programfag. Kongsskogens elever oppnår gode eksamensresultater, og skolen får positive tilbakemeldinger på trivselsundersøkelser.

Skolen er på over 1000 kvm og rengjøres iht. NS Insta 800. Vi takker for tildelingen av avtale om rengjøring med varighet på 4 år.