Kvalitetskontroll av renhold

I mange år ble renhold utført i en viss rekkefølge, og ble ofte et varmt tema om når et rom kunne klassifiseres som rent. Det er viktig med felles forståelse mellom oppdragsgiver, leverandør og renholdoperatør på hvordan kvalitet på renhold skal avgjøres.

Med dette ble NS-INSTA 800 introdusert som en felles standard i Norden på høsten av år 2000. Kontroll av rengjøringskvalitet ble med andre ord satt i system. Ren Service stiller seg bak denne standarden og etterlever den i enhver leveranse!

Hva er NS-INSTA 800

NS-INSTA 800 hvor NS står for Nordisk Standard er et felles målesystem for kvalitet av renhold. Standarden brukes for rengjøring av alle typer rom.

Kvaliteten på renhold graderes i 5 nivåer ut fra det tillatte antall forurensende stoffer, fra 0 til 5 som er høyeste nivå. Kvaliteten blir satt på bakgrunn av visuell kontroll.

Klassifiseringen bestemmes av:

  • Hvor stort rommet er og til hvilken funksjon det har
  • Hvilket nivå for kvalitet som er satt for renholdsflatene
  • Om området for renhold er lett tilgjengelig eller ikke

Registreringen må gjennomføres minst 4 ganger i året. Kontrollen utføres av den som har oppfølgingsansvar for leveransen enten alene eller sammen med kunde.

For å oppnå nivå 5 tilsvarer dette et prikkfritt renhold. Bruk av toalett f.eks. etter endt renhold vil si at kvalitetsnivået faller.

Kvalitetsnivået er universelt

Kvalitetsnivået har noe å si i forhold til rommets størrelse og ikke til hva slags type rom det er. Det vil si at samme kvalitet skal leveres uansett om det er et produksjonslokale, kontorbygg eller sykehus. NS-INSTA 800 skal kun brukes som standard mot leveranser som innebærer daglig renhold.

Standarden dekker ikke kontroll av rengjøringsrelaterte oppgaver av service mot f.eks. påfylling av hygieneprodukter, blomsterpleie, påfylling av kaffemaskiner eller avfallshåndtering. Dette blir regulert ut fra avtalen som ligger til grunn for renholdet.

Revidert standard med nytt navn – NS-INSTA 800:2018

Standarden har blitt revidert flere ganger tidligere. Siste kom på plass i August 2018 og har fått navnet NS-INSTA 800:2018. Den ble da delt i to deler hvor Del 1 tar for seg rengjøringskvalitet og del 2 for hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er sertifisert innenfor standarden.

Alle innehavere av sertifikatet må kunne dokumentere at de har tilegnet seg den nødvendige kompetansen til den reviderte standarden innen utgangen av 2019 eller før utløpet av eget sertifikat.

Kontakt Ren Service AS for profesjonell hjelp

Ring oss på 22 06 06 00 eller sende en epost til post@renservice.no for å ta en uforpliktende samtale og befaring. Sammen finner vi den beste løsningen som passer for ditt tak.