Oslo kommune, Helseetaten

Venterom i en tannklinikkDaglig og periodisk renhold av Oslo kommunes tannklinikker

Ren Service AS ble valgt som leverandør av daglig og periodisk renhold til Oslo kommunes tannklinikker.

I alt er det 16 lokasjoner som rengjøres daglig iht. NS Insta 800, tilsammen utgjør dette ca. 5500 kvm.

Oppstart av kontrakten var 1. april 2015. Vi takker for tilliten, og ser frem til et godt samarbeid!

Vi er også tilgjengelig for andre oppdrag innen renhold i Oslo kommune!

Ta kontakt på 22 06 06 00 eller post@renservice.no om du vil vite mer.