Slik blir du kvitt tagging

Artikkel i Hus og Bolig – et medlemsblad fra Huseiernes Landsforbund

Les mer om den jobben vi gjør med å fjerne og forebygge graffiti.