Slik måker du taket ditt

Når det først kommer mye snø, så blir dette til slutt ganske så tungt for taket å holde oppe. Det er derfor anbefalt å måke taket før man kommer til kritisk vektbelastning, og tak eller huskonstruksjon tar skade. Men å måke snø ned fra tak innebærer en risiko både for deg som måker og for huskonstruksjonen om man går feil frem, så dette bør man stille godt forberedt til!

Sjekk først hvor mye snø taket ditt tåler (som vi har skrevet om her), slik at du ikke begir deg ut på dette om det strengt tatt ikke behøves.

Dette er viktig å huske på for å fjerne snøen på en trygg måte

 • Din sikkerhet er førsteprioritet!
  • Selv om skader på huset kan medføre økonomisk tap er din sikkerhet det viktigste. Husk det!
  • Varmetap fra taket og tyngden av mye snø skaper ofte et islag som gjør taket veldig glatt å ferdes på. Hvis uhellet skulle være ute vil en sikkerhetsline kunne redde deg fra å falle ned, så dette bør være det første du får på plass!
  • Og selv med sikkerhetsline risikerer man å slå hodet hardt om uhellet først skulle skje, en hjelm er en billig forsikring for veldig mye som kan gå galt!
  • Om du måker med teleskoputstyr fra bakkenivå er det også viktig å ha på hjelm. Plutselig kan det komme is rasende ned sammen med snøen, og det kan gjøre stor skade selv med kort fallengde!
 • Tenk på hvordan et tak er bygget 
  • Selv om et tak er bygget for å tåle store belastninger så tåler det ikke store skjevbelastninger. Mye snø på den ene siden av taket og lite snø på den andre siden kan føre til større skader enn når det er lik belastning. Husk derfor å måke taket jevn og i flere omganger inntil det som eventuelt gjenstår forholder seg likt fordelt.
  • Store snømengder som kommer i bevegelse samtidig kan når snøen er tung føre til bevegelser i huskonstruksjonen som kan medføre skade. Selv om det kan være fristende å bruke et tau eller en wire for raskt å kunne “skjære” av store mengder snø så kan dette altså føre til skader på både tak og hele huskonstruksjonen.
  • Vær oppmerksom på underlaget. Takstein som blir utsatt for slag kan slå sprekker, takpapp og takplater man måker helt ned til kan også få skader. Det er kjedelig om måking av snø på tak gir lekkasjer senere (og dette er ikke billig). Unngå derfor å bruke skarpe eller tunge gjenstander når du skal fjerne snøen. Å la det ligge igjen 10-20 cm snø er heller ikke så dumt for å være på den sikre siden.
  • Husk også at takrenner er laget for å frakte vann unna, ikke for å holde mangfoldige kilo med snø på plass. Så være oppmerksom på at det ikke blir liggende stor vektbelastning på disse, samt selvfølgelig også at du selv unngår å sette føttene der.
 • Tenk på omgivelsene 
  • Det er spennende å se på noen som måker et tak, enten man er liten eller stor. Det er store muligheter for at naboer og forbipasserende vil se på det du gjør. Selv om du tar forhåndsregler så kan det plutselig løsne store mengder snø som raser ned. Sørg derfor for en god sikkerhetsmargin rundt huset.
  • Hvor havner den snøen som du tar ned? Det kan være at underliggende tak og verandaer ikke tåler den ekstra snømengden, så ha en plan for hvor snøen skal gå ned klar før oppstart.
  • Dersom snøen langs husveggene har fonnet seg helt opp til taket, må en være forsiktig med å fjerne snøen på bakkenivå først, da dette kan gi rasfare fra taket. Men fonner kan også gi belastning mot vegg og vinduer, så man bør når man får snøen ned fra taket forsøke å unngå belastning den veien.
  • Når man etterpå ofte fjerner snø fra bakkenivå er det også viktig å ikke bruke f.eks. snøfreser som peker mot veggen. Snø som “skytes” mot vegg i høy hastighet vil skade overflate/maling, og det er kjedelig å erstatte en god husjobb med en ny når sommeren kommer.

Lyst å overlate snømåking på tak til proffene?

Ren Service har lang erfaring med snømåking og snøfjerning på forsvarlig og sikker måte. Om du ikke har sikringsutstyr (line og hjelm) eller erfaring kan det ofte være langt mer lønnsomt å overlate dette til proffene både for din egen del – og for husets skyld. Vi kan stå for snømåking og fjerning over hele Østlandet!

Ring oss på 22 06 06 00 eller send epost til post@renservice.no om du foretrekker å la proffene håndtere dette.