Sofienberg Ungdomsskole

Avtale om rengjøringstjenester på Sofienberg UngdomsskoleFasade på Sofienberg Skole

Sofienberg ungdomsskole ligger i Trondheimsveien 48 og består opprinnelig av to bygg. Den eldste bygningen er fra 1883 og den nyeste er fra 1971 og disse byggene er grunnlaget for den nye skolen. Byggene er rehabilitert og omstrukturert i 2013-2014, men dagens konstruksjon er i stor grad beholdt.

Skolen er på over 6000 kvm og rengjøres iht. NS Insta 800.

Vi takker for tildelingen av avtale om rengjøringstjenester over 4 år.