Tåsen barneskole

Ren Service AS inngår avtale om renhold av barneskole

Tåsen skole ble bygd i 1916 og ble etter rehabilitering nyåpnet i 2011. Det har vært skoledrift ved Tåsen skole sammenhengende i snart hundre år. Tåsen skole er en topp moderne skole, med lange tradisjoner. Skolen ligger i Nordre Aker bydel og har nesten 780 elever.

Skolen er på ca. 8300 kvm og rengjøres iht. NS Insta 800. Ren Service AS takker for tildelingen av renholdsavtalen på 4 år fra 1. april 2015.