Fasadevask utført på Rykkinn

Vi er glade for at det 3. borettslag på Rykkinn som alle er medlem av ABBL valgte oss til utførelsen av denne viktige jobben.

Se hvordan vi utførte dette oppdrag og resultatet på denne link: https://www.youtube.com/embed/7Cx-iFlabqs