Granstangen skole

Renhold av skolebygg – avtale med Granstangen skole

Granstangen skole fasadeGranstangen skole er en ny ungdomsskole for 8. til 10. trinn og det første forbildeprosjekt som realiseres på Furuset, Oslo kommunes områdeprosjekt i FutureBuilt. Skolen er bygd som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt der leverandør er valgt gjennom konkurranse med forhandlinger.

Skolen er på ca. 6079 kvm og rengjøres iht. NS Insta 800. Ren Service AS takker for tildelingen av avtalen om renhold av skolebygg som startet 1. aug. 2015.