Ivareta sikkerheten på taket – det er ditt ansvar

Å sikre at det ikke raser snø eller is fra taket er gårdeiers ansvar i henhold til bygningsloven. Men hvordan kan du ivareta ditt ansvar som eier eller medlem av styret?
Ha en plan for hvem som skal utføre jobben

Dette er kanskje det viktigste punktet. Dersom det skulle bli fare for ras fra tak er det ikke nok å bare henge opp varsling. I politivedtektene kapittel 4 om Gårdeiers særlige plikter står det i § 4-1 at man etter å ha satt opp varsling «….snarest sørge for at taket blir ryddet»

Å fjerne farlig snø eller is fra tak er noe du kan utføre selv, men det må ofte gjøres fra lift.

Det må sperres av på en forskriftsmessig måte slik at det ikke oppstår skade verken på personer, biler eller taket.

Selv om det er fullt mulig å utføre dette selv så vil det for de fleste være en bedre løsning å få hjelp av noen som har erfaring og riktig utstyr.

Ren Service AS har mye erfaring med å fjerne snø og is fra hustak på en sikker måte. Vi utfører jobber for ca 200 kunder hver vinter og vil gjerne hjelpe deg også. Les mer om det her 

Varsling

I perioder kan det falle mye snø eller det kan være skiftende vær som skaper en fare for ras fra taket. Da er det styrets ansvar å varsle om at det er forbundet med fare å ferdes under taket. Det er ikke noen krav til hvordan varsling skal gjøres, så dette kan gjøres med enkle midler. I politivedtektene kapittel 4 om Gårdeiers særlige plikter heter det:

  • 4-1 Snø, is og takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

NB!  Ferdselssonen for gående bør være minst 2 m og fri for hindringer slik at også bevegelseshemmede kan komme seg fram.

Ønsker du en lettvin løsning med varselflagg som festes på veggen? Se hva vi kan tilby her

Rengjøre takrenner 

Takrenner har én oppgave, å lede regn og smeltet snø vekk. Løv og barnåler osv som blir liggende gjør at vannet ikke klarer å renne fritt, og det blir til is når det blir kaldt. Etter hvert som det smelter fra taket bygger det seg opp stadig mer is i takrennene og dermed istapper. Tyngden av isen kan skade både festene til takrennene og skape sprengskader på nedløpsrør.

Ved å rense takrenner før vinteren reduseres risikoen for istapper og fukt – og vannskader.

Skader som oppstår pga tette takrenner tekkes normalt ikke av forsikringen og det anbefales derfor å rense takrenner 1 gang pr år.

Ønsker du hjelp med å rengjøre takrennene? Se her for info om hvordan vi utfører slike oppdrag.

Varmekabler

Isdannelser i takrenner er et svært vanlig problem i gamle bygårder på grunn av dårlig isolasjon og utluftning. I tillegg gjør sol og vekslende temperaturer at snøen på taket smelter. Dersom takrennene er renset og åpne vil gode varmekabler være i stand til å holde  lede vannet til nedløpsrøret før det fryser og dermed spare deg for kostnader i forbindelse med fjerning av is.

NB! Husk å sett på varmekablene før det første snøfallet slik at de kan virke fra dag 1. Blir det for mye snø før varmekablene settes på er det ofte at de ikke klarer oppgaven og at det dermed blir is likevel.

Snøstoppere

Byggteknisk forskrift (TEK) § 10:3 (2) setter som krav «Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase, må sikres i sin helhet med snøfangere….slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.»

De fleste eiendommer hvor det kan oppstå fare for ras har montert snøfangere. Det er naturlig at det oppstår slitasje, feil og mangler. Husk derfor å legge inn sjekk av snøfangere som en del av vedlikeholdet.

NB!  Et sted som det er lett å glemme at også må sikres er brannvegger, dvs skillevegger mellom eiendommene. Ofte blir det lagt blikk på toppen av disse for å hindre at vann trenger inn. Ved temperaturendringer har snøen lett for å skli av blikket dersom det ikke er montert noen form for stoppere.

Ring meg gjerne på 90 01 03 00 eller send en mail på arild@renservice.no så finner vi den løsningen som passer for dere.