Haugenstua skole

Ny renholdskontrakt med Haugenstua skole

Haugenstua skole er en nyoppført skole som ligger rett ved Østre Aker vei. Bygget går over tre etasjer. Skolens adkomst er godt anlagt med asfaltert skolegård frem til inngangene. I skolegården finnes det trær. Rundt skolen finnes det større gressflater, trær og busker. Området rundt har bebyggelse med rekkehus og boligblokker.

Skolen skal tas i bruk fra skolestart høsten 2016 og er en tre-parallell skole med klassetrinnene 1-10 og vil ha mellom 800 og 900 elever. Personalet vil utgjøre om lag 100 personer inklusiv AKS-ansatte og driftspersonell.

Skolen er på ca. 7800 kvm og rengjøres iht. NS Insta 800. Ren Service AS takker for tildelingen av renholdskontrakten på 4 år fra 1. august 2016.